บริษัทที่ปรึกษา iso ของคุณคือพันธมิตรทางธุรกิจ

ที่ปรึกษา iso

 

ไม่ว่าคุณจะผลิตผลิตภัณฑ์หรืออยู่ในภาคบริการ องค์กรเอกชนหรือที่ปรึกษา iso เป็นรูปแบบธุรกิจพื้นฐาน เป็นรากฐานในการสร้างวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นความสนใจไปที่กระบวนการขององค์กร ลูกค้าของคุณ (ภายในและภายนอก) การฝึกอบรมตามความสามารถ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นั่นแปลว่าผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น ที่ปรึกษา iso อาศัยหลักการจัดการคุณภาพแปดประการที่สามารถนำไปใช้เป็นผู้นำและปรับปรุงองค์กรใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม แนวทางปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบและถ่วงดุลที่จำเป็น

ที่ปรึกษา iso สำหรับการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล ที่ปรึกษา iso ของคุณถูกรวมเข้ากับแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ มันจะเชื่อมโยงกลยุทธ์กับการดำเนินการ ความสนใจมุ่งเน้นไปที่การทำงานที่ถูกต้อง  ถูกต้องในครั้งแรกที่ปรึกษา iso ช่วยให้องค์กรมองเห็นตัวเองจากมุมมองของลูกค้า และทำให้เป็นกรณีศึกษาทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง เป็นกรอบการทำงานสำหรับวินัยและแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่เป็นทางการเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแล้วไง คุณพูด พิจารณาสิ่งนี้. การสำรวจได้พิสูจน์แล้วโดยสรุปว่าองค์กรที่ใช้แนวทางที่เป็นทางการและเชิงกลยุทธ์ในการจัดการคุณภาพ

การศึกษาห้าปีล่าสุดที่ดำเนินการโดย ในกรุงมาดริดได้ข้อสรุปว่า บริษัทมหาชน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่สำคัญในด้านประสิทธิภาพทางการเงิน เมื่อเทียบกับบริษัทที่ไม่ได้รับ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน บริษัทที่จดทะเบียนที่ปรึกษา iso ไม่เพียงแต่ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานเท่านั้น แต่ผลการศึกษาสรุปเพิ่มเติมว่าบริษัทที่ล้มเหลวในการขอขึ้นทะเบียนมีประสบการณ์การเสื่อมถอยอย่างมากในผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ผลผลิต และการขาย

สิ่งนี้นำเสนอความขัดแย้งที่น่าสนใจ

สามตัวสำหรับการที่ปรึกษา iso ประการแรกคือความต้องการของลูกค้าและกฎระเบียบ (ประมาณ 45% ของผู้ตอบแบบสำรวจ) ประการที่สองคือผลประโยชน์ด้านคุณภาพที่เป็นผลลัพธ์ ประมาณ 30% ของผู้ตอบแบบสำรวจ และตัวขับเคลื่อนสำคัญตัวสุดท้ายคือการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน ยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น หมวดหมู่อื่นๆ มีส่วนทำให้เกิดความแตกต่าง วาดข้อสรุปของคุณเอง แม้ว่าคุณอาจเริ่มดำเนินการตามความคิดริเริ่มที่ปรึกษา iso เนื่องจากแรงกดดันจากภายนอก หรือเพียงเพื่อปรับปรุงคุณภาพ

ให้ใช้ประโยชน์จากใบรับรองเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจ เนื่องจากตัวขับเคลื่อน “ความได้เปรียบในการแข่งขัน” เป็นอันดับสามรองจากผลประโยชน์ด้านคุณภาพ” องค์กรใดๆ ที่ได้รับการจดทะเบียนนี้ควรทำการตลาดอย่างจริงจังเพื่อเร่งการเติบโตของยอดขาย กุญแจสำคัญคือการได้รับการมองเห็นตลาด ออกอากาศไปทั่วโลกและพวกเขาจะมา ยิ่งลูกค้าและผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าที่ตระหนักถึงความสำเร็จของคุณ และสิ่งที่สื่อถึงในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการมากเท่าใด คุณก็ยิ่งมีโอกาสได้ธุรกิจใหม่มากขึ้นเท่านั้น และโดยธรรมชาติแล้ว ที่ปรึกษา iso

This entry was posted in ธุรกิจ. Bookmark the permalink.