Category Archives: tsurumi

ปั๊มน้ำ tsurumi แบบมือถือบำรุงรักษาน้ำประปา

กิจกรรมด้านสภาพอากาศตามฤดูกาลมักส่งผลให้เกิดภาวะไฟฟ้าดับ ทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านซึ่งอาศัยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ารู้จากประสบการณ์ในเรื่องความไม่สะดวกในการขาดแคลนน้ำในช่วงที่เกิดไฟดับลง สภาพอากาศที่รุนแรงพายุตามฤดูกาลไฟฟ้าน้ำทึบและภาวะไฟฟ้าดับอาจแทรกแซงน้ำประปาได้ ปั๊มน้ำ tsurumi มือจะเรียกคืนการเข้าถึงแหล่งจ่ายน้ำในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้คนใช้น้ำเป็นประจำทุกวันเพื่อสุขภาพและสุขาภิบาล แหล่งน้ำ tsurumi สะอาดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับล้างจาน และเสื้อผ้าอนามัยส่วนบุคคลและแน่นอนการดื่ม ปั๊มน้ำ tsurumi มือเป็นทางออกที่ดีสำหรับผู้ที่มีบ่อน้ำและปั๊มน้ำไฟฟ้าเพื่อคืนน้ำในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ ปั๊มน้ำมือใช้ฟิสิกส์เพื่อนำน้ำเข้าสู่ผิวทางกล ปั๊มมือสามารถติดตั้งกับปั๊มไฟฟ้าที่มีอยู่ได้โดยไม่ยาก บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางกลบางคนอาจต้องติดตั้งด้วยตัวเอง แต่ช่างประปาที่ได้รับอนุญาตจะเป็นตัวเลือกที่ดีเนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถติดตั้งได้ภายในหนึ่งชั่วโมงโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ โดยปกติแล้วจะมีประโยชน์ในบ่อน้ำลึกถึง 350 ฟุต เป็นสิ่งสำคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะเลือกปั๊ม tsurumi ซึ่งจะช่วยในการติดตั้งบนท้องถนน ขั้นแรกต้องกำหนดความลึกที่ดี นี่คือความลึกเต็มรูปแบบหลุมเจาะหรือเจาะ ประการที่สองความลึกของพื้นน้ำหรือระดับน้ำคงที่จะต้องวัด นี่คือระยะทางจากด้านบนของน้ำในบ่อน้ำไปด้านบนของบ่อน้ำ เครื่องสูบน้ำจากระดับคงที่ แต่ควรตั้งระยะห่างประมาณ 25 ถึง 30 ฟุตต่ำกว่าระดับคงที่เพื่อรักษาปริมาณน้ำไว้เมื่อระดับน้ำในดินลดลง เครื่องสูบน้ำ tsurumi ด้วยตนเองและไฟฟ้าทั้งหมด ควรทำจากวัสดุที่ไม่มีตะกั่วและทนทานต่อการดื่มน้ำเช่นเหล็กกล้าไร้สนิม อัพเกรดพลังงานแสงอาทิตย์มีให้สำหรับ  และผู้ใช้ควรคาดหวังว่าจะสูบประมาณห้าแกลลอนต่อนาที น้ำประปาที่ได้รับการบูรณะจะช่วยให้ครอบครัวไฮเดรทชักโครกห้องน้ำและครัวเรือนทำงานได้โดยปกติตลอดเวลาที่เกิดปัญหาไฟฟ้าดับ การออกแบบที่ป้องกันน้ำค้างแข็งช่วยให้ปั๊มทั้งหมดสามารถทำงานได้ตลอดทั้งปีในทุกฤดูกาล การดูแลรักษาน้ำประปาที่เพียงพอในระหว่างที่ไฟฟ้าดับจะทำให้ครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรงและสะดวกสบายมากขึ้น ปั๊มน้ำมือเป็นวิธีปฏิบัติในการเข้าถึงน้ำที่ดีและหลีกเลี่ยงปั๊ม tsunami pump เมื่อไฟฟ้าดับ ถ้าแนวความคิดแบบกว้าง ๆ เกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยกันแบบพอเพียงจะถูกรวมตัวเป็นหนึ่งจุดก็จะเป็นอิสระจากระบบกริดเช่นน้ำและไฟฟ้าซึ่งเกือบทุกคนจะได้รับการยอมรับ สำหรับน้ำสามารถใช้วิธีการบางอย่างและใช้ร่วมกันได้ หนึ่งคือการเก็บรวบรวมและการจัดเก็บน้ำและอื่น ๆ จะสูบน้ำขึ้นมาเองจากพื้นดิน ในบางกรณีคุณสามารถจัดหาน้ำได้เพียงพอไม่ว่าท่อจะทำงานหรือใกล้เคียงก็ตาม รายละเอียดเพิ่มเติม : http://chainaris.co.th/

Posted in tsurumi, เครื่องปั๊มน้ำ | Comments Off on ปั๊มน้ำ tsurumi แบบมือถือบำรุงรักษาน้ำประปา