วิธีทำความเข้าใจเครื่องยิงวัน

เมื่อซื้ออาหาร ตราประทับวันที่เป็นสิ่งที่คุ้นเคยในเกือบทุกผลิตภัณฑ์ จุดประสงค์ของพวกเขา ตามที่อธิบายโดยกรมสิ่งแวดล้อม อาหารและกิจการชนบท นั้นเรียบง่าย: ‘เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคใช้อาหารได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสมที่สุด’ การตระหนักถึงความสำคัญของการใช้อินทผลัมเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครัวเชิงพาณิชย์ เนื่องจากความจำเป็นในการป้องกันอาหารเป็นพิษนั้นยอดเยี่ยมมาก

ฉลาก ‘ใช้โดย’ บางครั้งอาจสับสนกับผู้ที่คิดว่าเป็นการระบุวันที่ควรรับประทานอาหาร กรณีนี้มักเป็นเช่นนี้ แม้ว่าจะสามารถขยายวันที่ ‘ใช้ภายใน’ ได้หากสามารถแช่แข็งอาหารได้ ตราบใดที่ผลิตภัณฑ์ถูกแช่แข็งก่อนเวลาที่ระบุไว้ ก็ยังคงสามารถรับประทานได้หลังจากวันที่บนบรรจุภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการปรุงอาหาร การจัดเก็บ และการแช่แข็งเป็นสิ่งสำคัญเสมอ อาหารที่มีความเสี่ยงสูงและเน่าเสียง่าย เช่น เนื้อสัตว์ปรุงสุก ปลา และผลิตภัณฑ์จากนมจะต้องทำเครื่องหมายด้วยวันที่ “ใช้ภายใน” เพื่อให้แน่ใจว่าอาหารจะไม่ถูกรับประทานหลังจากการเติบโตของแบคทีเรียถึงระดับอันตรายสูงจนก่อให้เกิด ภัยคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์

ฉลาก “ดีที่สุดก่อน” มักแสดงบนสินค้าที่เน่าเสียง่าย เช่น อาหารแช่แข็ง ผลไม้แห้ง แป้ง ซีเรียล เค้ก และกระป๋อง

‘แสดงถึงวันที่’ เป็นป้ายกำกับที่มีไว้สำหรับผู้ขายมากกว่าผู้บริโภค ฉลาก ‘ขายโดย’ ยังให้ข้อมูลเหมือนกัน และผู้ควบคุมสต็อกสามารถใช้ทั้งสองอย่างได้ เพื่อให้แน่ใจว่าอาหารจะขายได้อย่างปลอดภัย การใช้การติดฉลาก ‘แสดงจนกว่า’ ไม่ใช่ข้อกำหนดทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม DEFRA สนับสนุนให้ธุรกิจต่างๆ สำรวจแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ สำหรับการใช้เครื่องยิงวัน ระบุวันที่ควบคุมสต็อกซึ่งทำให้ผู้บริโภคมองเห็นได้น้อยลง นี่เป็นเพราะพวกเขาเชื่อว่าการทำเช่นนั้นจะหลีกเลี่ยงความสับสนระหว่าง ‘แสดงจนถึง’ และ ‘ใช้ภายใน’ วันที่; อันหลังคือวันที่ซึ่งเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายและมีความสำคัญต่อลูกค้ามากกว่า

เครื่องยิงวัน จำเป็นต้องติดฉลากอาหารโดยระบุว่าเมื่อใดจึงจะบริโภคได้อย่างปลอดภัย ระบบที่ใช้ควรมีความสอดคล้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์ และที่สำคัญที่สุด ทุกคนต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายวันที่ การเปลี่ยนเครื่องหมายวันที่โดยไม่ใช้ซ้ำหรือแปรรูปอาหารอย่างถูกต้องเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เนื่องจากเมื่อเปิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว อาหารนั้นจะถูกความชื้น ความร้อน สารอาหาร และเวลา ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นข้อกำหนดสำหรับการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ควรจัดเก็บและใช้งานผลิตภัณฑ์ตามแนวทางที่เข้มงวดเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายทางจุลชีววิทยา

This entry was posted in สินค้า, อุตสาหกรรม. Bookmark the permalink.