การรับพิมพ์สติ๊กเกอร์ – หลีกเลี่ยงอุปสรรคในการสื่อสารและการส่งเสริมการขาย

ขจัดอุปสรรคที่คุณพบในการรับพิมพ์สติ๊กเกอร์และเปลี่ยนแคมเปญสติกเกอร์ให้ดีขึ้น การรับพิมพ์สติ๊กเกอร์เป็นหนึ่งในสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีมากมายสำหรับใช้ในด้านการตลาด การโฆษณา ป้าย ฉลาก และอื่นๆ พูดง่ายๆ ก็คือ วัสดุการพิมพ์เช่นนี้ถูกนำไปใช้ในหลายรูปแบบ

สื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมดเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อทำสิ่งหนึ่งเพื่อสื่อถึงค่านิยมหรือแนวคิดในการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสารอาจเป็นข้อมูลหรือโน้มน้าวใจหรือแม้กระทั่งอย่างอื่น ด้านหนึ่งทั้งหมดเหล่านี้ต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้คุณส่งข้อความของคุณออกไป ข้อผิดพลาดหรืออุบัติเหตุที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการรับพิมพ์สติ๊กเกอร์และสื่ออื่นๆ มีอะไรบ้าง ต่อไปนี้เป็นข้อมูลบางส่วนที่จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องนี้

ขจัดอุปสรรค

พึงระลึกว่าการสื่อสารเป็นส่วนสำคัญและมีความสำคัญต่อแคมเปญของคุณ ไม่ว่าจะใช้เพื่อส่วนตัว เชิงพาณิชย์ หรือธุรกิจของคุณ การจัดการสติกเกอร์ของคุณ ตลอดจนรูปแบบของสื่อและในฐานะเครื่องมือสื่อสาร คุณสามารถแปลและนำเสนอแนวคิดของคุณไปยังผู้ชมที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย

  1. ขั้นตอนการเข้ารหัส

o การเข้ารหัสเกี่ยวข้องกับลักษณะการใช้คำของคุณเพื่อสื่อสารข้อความที่คุณมีในใจ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการใช้ภาพที่เหมาะสมเพื่อสร้างแนวคิดที่คุณต้องการสื่อสาร

o บางครั้งมันไม่ง่ายอย่างที่คิด จำกรณีเหล่านั้นที่คุณลงเอยด้วยการพูดสิ่งผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ? การไม่เลือกคำที่เหมาะสมอาจนำไปสู่การสื่อสารที่ผิดพลาดได้ ข้อความและความหมายที่คุณต้องการบอกทั้งหมดจะหายไป

o ปัญหาอีกประการหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งนี้คือการใช้ภาพและสี ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภูมิหลังบางอย่างและเรื่องที่ซับซ้อนซึ่งภาพสามารถระบุได้ง่าย สีอะไรก็เหมาะสมในบางโอกาสเช่นกัน ช่วยให้มีความละเอียดอ่อนและทำวิจัยเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้

  1. ช่องทางขวา

o คุณควรตระหนักถึงการใช้สื่อที่เหมาะสมและการผสมผสานวัสดุที่เหมาะสมเพื่อเผยแพร่ข้อมูล

o การใช้ช่องทางที่เหมาะสมไม่ว่าโทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์มีความสำคัญ ยิ่งไปกว่านั้น ภาพพิมพ์มีความหลากหลายมาก ดังนั้นคุณจะต้องระบุว่าขอบเขตของสติกเกอร์เพียงพอที่จะแจ้งให้ผู้ชมของคุณทราบหรือสติกเกอร์ร่วมกับวัสดุอื่นๆ จะดีกว่าสำหรับแคมเปญที่เต็มเปี่ยมหรือไม่

o หากคุณไม่มีสื่อที่เหมาะสม ความพยายามของคุณอาจจะสูญเปล่าและในที่สุด คุณไม่สามารถแจกแค็ตตาล็อกหรือจดหมายข่าวในชั่วโมงเร่งด่วนเมื่อทุกคนเร่งรีบได้ เพราะคนจะอ่านไม่มากนัก แต่ใบปลิวมีความเหมาะสมมากกว่าสำหรับคนที่สามารถอ่านได้ในคราวเดียว

  1. ลดความฟุ้งซ่าน

o ในการสื่อสาร มีสิ่งกีดขวางที่ป้องกันไม่ให้ผู้ชมของคุณจดจ่ออยู่กับสื่อของคุณ ไม่ว่าจะเป็นใบปลิวหรือสติกเกอร์

o หากสติกเกอร์ของคุณทำออกมาได้ไม่ดี ก็แทบจะไม่สามารถจูงใจให้ใครอ่านหรือติดมันได้เพราะรูปลักษณ์ที่น่าสยดสยอง หากงานพิมพ์ไม่ชัดเจนหรือเลอะเทอะและข้อความไม่สามารถอ่านได้ เป็นไปได้มากว่าคุณจะไม่สร้างการตอบสนองและความสนใจที่คุณต้องการ

o หากคุณวางโปสเตอร์ของคุณร่วมกับโปสเตอร์อื่นๆ ที่น่าสนใจหรือดังพอๆ กัน ก็เป็นเรื่องยากสำหรับผู้ชมที่จะเพ่งความสนใจไปที่และผ่านมันไป

o อุปสรรคอีกประการหนึ่งที่สามารถรวมกลุ่มกันภายใต้หมวดหมู่นี้ได้ คือ ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการรับพิมพ์สติ๊กเกอร์และสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอื่นๆ

ทำให้การรับพิมพ์สติ๊กเกอร์ของคุณเป็นสื่อส่งเสริมการขายหรือให้ข้อมูลที่ยอดเยี่ยม หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปเหล่านี้ด้วยการประเมินกลยุทธ์ของคุณให้ดีและเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม

This entry was posted in สินค้าและบริการ. Bookmark the permalink.